VÝŠKOVÉ PRÁCE Z LANA I MONTÁŽNÍCH PLOŠIN

Pro většinu zakázek využíváme vlastní montážní plošiny. TATRA 148 PP MPT27 s výškovým dosahem 27m a bočním dosahem 15m nebo AVIA A30 MP13 s výškovým dosahem 13m a bočním dosahem 7m. Pronájem je možný pouze s obsluhou. Kácení dřevin horolezeckou technikou Kácení dřevin výškovou technikou - montážními plošinami Opravy objektů (fasády, střechy) Instalace reklam a vánočního osvětlení Elektro a datové nadzemní vedení, obecní rozhlasy, veřejné osvětlení Práce při výstavbě (haly, krovy, okapy) Sanace objektů (atiky, štíty) Odstraňování objektů (shnilé krovy, štíty, komíny klasické i výškové, opěrné zdivo)