RIZIKOVÉ KÁCENÍ A PROŘEZY STROMŮ

Provádíme kompletní údržbu stromů a zeleně od výsadby až po odstranění kořenového systému: Kácení dřevin dřevorubeckým způsobem Kácení dřevin horolezeckou technikou Kácení dřevin výškovou technikou - montážními plošinami Provádíme omlazovací řezy dřevin Bezpečnostní zásahy do dřevin Redukční řezy stromů Odstraňování havarijních stavů stromů a větví Odstraňování pařezů odbagrováním, vykopáním a frézováním Výsadba nových stromů po kácení Přesazování stromů jako náhrada za pokácené (až do výšky 5m)